Huisregels gebruik Het Danslokaal

  • Bezoekers van Het Danslokaal, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de directie dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
  • Bij verlaten van de studio’s en geen volgende Huurder; lichten & verwarming uit. De studio’s dienen ordelijk te worden achtergelaten.
  • Eten en drinken is alleen toegestaan in de foyer en buiten de studio’s.
  • De studio’s mogen slechts betreden worden met schoon schoeisel dat geschikt is voor binnengebruik en geen schade veroorzaakt aan de dansvloer(en).
  • In Het Danslokaal geldt een algeheel rookverbod. Bij roken bij de ingang, graag je sigarettenafval opruimen.
  • Bezoek aan Het Danslokaal is geheel op eigen risico. Het Danslokaal is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de kleedkamer is geheel op eigen risico.
  • Het Danslokaal kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, zoekraken van kledingstukken of andere spullen op materieel gebied binnen ons pand.
  • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Het Danslokaal door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden, in geval van minderjarigheid, op ouders/verzorgers.